Forsiden

Seminarer og bibeltimer
- glimt fra skjærgårds´11
Frokostkonsert
- glimt fra Skjærgårds´11
Etter 3,5 år med lite action her på Jay starter vi nå med nytt pågangsmot.
Sjekk ut denne fantastiske sangen fra Chris Tomlin :-) (lagt ut fra YouTube)
Bli med Jay på TenOase i Fredrikstad. Det blir gøy! Dette må du ikke gå glipp av.

JayValg 2005

Dammann, Josva
2005-08-17
Synes du politikk er kjedelig? Vi har fått lederne for ungdomsgruppene i syv partier til å fortelle hvorfor deres politikk er noe for ungdom.
Stortingsvalget står for døren og vi har fått tekster direkte fra lederne for de største partienes ungdomsgrupper. Når du har lest dem er alt klart for å stemme på de du mener har det beste valgflesket. Etter to raske klikk på Jays forside kan du med god samvittighet gå til ditt valglokale for å være med på å bestemme hvem som skal bestemme over deg!

Er du under 18? Ikke fortvil, i JayValget ekskluderes ingen.


Sosialistisk Venstreparti: Sosialistisk Ungdom
Sosialistisk Ungdom er en feministisk og sosialistisk organisasjon. Vi kjemper for en mer rettferdig fordeling av makt, mot forskjellsbehandling og for en miljøvennlig politikk. I et Norge hvor det er ti års forskjell i forventa levealder mellom Oslo Øst og Oslo Vest, hvor kvinner tjener rundt to tredjedeler av hva menn gjør og hvor norske styrker bidrar til å legitimere George Bushs invasjon og okkupasjon av Irak trenger vi en annen politikk.
www.su.no


Arbeiderpartiet: AUF
Arbeiderpartiet ønsker å satse på ungdom. Mange har tapt på den politikken som har blitt ført de siste 4 årene. Noen av de som har tapt mest er de unge. Dårlig kommuneøkonomi har ført til at de fleste kommuner har kuttet på tiltak ovenfor barn og unge. Vi vil gi kommunene mer, ikke mindre. Privatisering av skolen fører til økte klasseforskjeller og ensretting. Vi ønsker en mangfoldig skole for alle der hver elev møtes ulikt. Arbeidsledigheten blant unge er høyere enn for andre aldersgrupper. Vi vil ha en ungdomsgaranti som skal sikre alle under 25 år enten jobb, utdanning eller opplæring. Det har blitt dyrere å være student. Vi vil rette opp kuttene i studiefinansieringen, reisestipendet og studentboliger. Køene i barne- og ungdomspsykiatrien er lange. Vi vil redusere køene. Ingen skal vente lenge for å få hjelp. Synes du skattelettelser til de rikeste er viktigere enn dette bør du støtte andre partier. Synes du vi heller skal satse på unge er det et godt alternativ å støtte på Arbeiderpartiet.
www.auf.no


Senterpartiet: Senterungdommen
- Vi ønsker en mer rettferdig verden. Vi vil slette U-landsgjelda, innføre et mer rettferdig handelssystem, reformere WTO og FN.
- Vi vil satse på kultur, idrett, lag og organisasjoner. Nå er det på tide at politikerne skjønner hvor viktig fritid er for ungdom!
- Vi sloss for distriktsnorge. Det må bli slutt på nedlegging av grendeskoler og svekking av tilbudet på lokalsykehusene. Vi skal sikre ei framtid for bygda og kysten.
www.senterungdommen.no


Kristelig Folkeparti: KrfU
KrFU er et ungdomsparti med verdibevisste ungdom som kjemper for en mer rettferdig verden. Vår politikk bygger på det kristne menneskesynet, som handler om at alle mennesker er like mye verdt. KrFU kjemper for et samfunn med plass for alle, der folk lever i frihet, og blir respektert og verdsatt som likeverdige. For KrFU handler politikk om å være en stemme for de som aldri blir hørt; KrFU er et talerør for mennesker som hver dag opplever å bli undertrykket og krenket. Kampen mot fattigdom, mot et sorteringssamfunn, for et bedre miljø, og for en skole som er mer tilpasset enkeltmennesket noen av våre viktigste saker. KrFU er ungdomspartiet for deg som er opptatt av å skape et samfunn der alle har rett til å leve og rett til å få tro og mene det man vil.
www.krfu.no


Venstre: Unge Venstre
Unge Venstre kjemper for det gode liv.
Unge Venstre er en liberal ungdomsorganisasjon. Vårt mål er at alle mennesker skal sikres like muligheter til å leve et godt liv uavhengig av kjønn, alder, hudfarge, religion eller størrelsen på lommeboka. For å få det til må vi la folk ta foreta de valgene som påvirker livene deres selv. Ungdom må for eksempel få velge hvilken skole man skal gå på, hvilken musikk man skal høre på, hvem man skal forelske seg i og hva man skal tro på.

Å være liberal er både tidløst og grenseløst. Tidløst fordi vår frihetskamp ikke bare gjelder for deg og meg, men også for fremtidige generasjoner. Unge Venstre står i fremste rekke i kampen mot forurensende gasskraftverk og oljeboring i Lofoten, og for fornybar energi, kollektivtrafikk og ulv. Grenseløst fordi vi er opptatt av at menneskerettigheter skal sikres over hele jorden, enten det gjelder på dødscellene i USA eller på gatene i Cuba. Unge Venstre vil gi mer i bistand, slette mer gjeld og bedre handelsvilkårene for å utrydde fattigdom. Vi er ungdomspartiet for norske verdensborgere.
www.uv.no


Høyre: Unge Høyre
Politikk handler om verdier, om hva som er riktig og galt. Unge Høyre tror på frihet til enkeltmennesket, for eksempel at hver enkelt elev skal få lov til å velge skole selv. For sosialistiske partier er det største problemet i Norge at noen har det for bra. For Unge Høyre er det største problemet at noen har det for dårlig, derfor må vi i fellesskap gjøre med for å hjelpe dem som har det dårlig samtidig som vi skaper et samfunn hvor det er lov å lykkes. Nettsiden vår er www.ungehoyre.no og hvis du er mer interessert kan du sjekke ut bloggen min på
http://torbjorn.ungehoyre.no
www.ungehoyre.no


Fremskrittspartiet: FpU
FpU er ungdomspartiet som kjemper for mest mulig frihet til den enkelte og minst mulig makt til politikerne. Vi ønsker laver skatter og avgifter slik at folk kan beholde mer av de pengene de har tjent opp, og vi ønsker en offentlig sektor som er innrettet mot enkeltmennesker, ikke grupper. Vi vil ha en skole som har eleven i sentrum, et sykehjem som har beboeren i sentrum og et sykehus som har pasienten i sentrum. Elever må selv få velge hvilke skole de skal gå på, uavhengig av foreldrenes lommebok, de må selv få være med og evaluere sine lærere og læringsmetodene og de må i større grad få være med og bestemme over sin egen skole.
www.fpu.no

© 1997-2011 Kommunion as
Jay.no og Kristen.no er varemerker for Kommunion as
Alle artikkel og bilder er gjengitt med tillatelse fra de respektive opphavsmenn. Gjengivelse tillatt kun etter forespørsel. For mer informasjon om copyright, se "om oss ".
Alle Bibeltekster er © copyright Det norske Bibelselskap 1978/85/2005 med mindre annet er oppgitt.
Redaktør: Susanne Bjorvand Ansvarlig redaktør: Anders Torvill Bjorvand
Webutvikling: Kommunion as

Powered by Cornerstone