Forsiden

Seminarer og bibeltimer
- glimt fra skjærgårds´11
Frokostkonsert
- glimt fra Skjærgårds´11
Etter 3,5 år med lite action her på Jay starter vi nå med nytt pågangsmot.
Sjekk ut denne fantastiske sangen fra Chris Tomlin :-) (lagt ut fra YouTube)
Bli med Jay på TenOase i Fredrikstad. Det blir gøy! Dette må du ikke gå glipp av.
Unge Høyre
JayValg 2003:

Unge Høyre

For deg som er for frihet, mangfold og toleranse!
2003-09-04
Fordommer er noe vi alle opplever her i livet. En av de største feilslutningene Sosialistisk Ungdom gjør om Unge Høyre er at vi er en gjeng pappagutter i dress og slips, som fester hardt og kun tenker på billigere øl og lavere skatter. Les artikkelen, og gjør deg opp din egen mening!
Hva er Unge Høyre?
Unge Høyre er en liberal-konservativ ungdomsorganisasjon. Konservatismen er utgangspunktet for våre politiske ideer. Konservatismen i politisk forstand er et tankesett som legger avgjørende vekt på frihet for enkeltmennesket, ansvar og balanse mellom stat, marked og det sivile samfunnet. Det å være politisk konservativ er noe helt annet enn å være sosialt "konservativ", i den sistnevnte betydningen nærmest gammeldags og reaksjonær.

Samtidig har Unge Høyre helt klare liberale og liberalistiske innslag. Vi snakker om enkeltmenneskets rettigheter, vi er fremtidsoptimister og mener at kapitalismen er det overlegent beste økonomisk system.
Verdiene våre er derfor frihet, mangfold og toleranse.

Skole
I fremtiden må vi leve av det som er i hodene våre, ikke det som er på bunnen av Nordsjøen. Derfor er skolepolitikk ekstremt viktig for Unge Høyre.

Det finnes fortsatt politikere som synes skolen var best før. De vil at alle skal lære det samme på akkurat samme tid, og synes det er greit at norske elever scorer dårlig i internasjonale kunnskapstester. De tviholder på likhetsskolen som gjør at 1 av 5 elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig.
Unge Høyre mener at skolen blir bedre når du får lære mer og bestemme mer selv. Økt valgfrihet betyr også at du ikke lenger kan tvinges til å lære både nynorsk og bokmål. Unge Høyre er mot likhetsskolen og for en bedre skole.

Grenser for politikk
Hvor lenge skal politikere bry seg om småting? Det finnes fortsatt mange politikere som bryr seg kun om detaljer, og håper at alle store utfordringer skal forsvinne av seg selv. Etter Unge Høyres mening bør politikk handle om å finne løsninger på de store problemene, ikke styre alt det du og jeg fint kan bestemme over selv. Politikk er ikke alt, og alt er ikke politikk. Unge Høyre er for grenser for politikk og mot politikere uten grenser.

Sløsing
Hvor lenge skal vi sløse bort penger på gamle og dårlige løsninger? Det finnes fortsatt mange som synes det er greit å bruke over 10.000 kr per nordmann i året på unyttig byråkrati. De kommer til å fortsette å sløse bort oljepenger også i fremtiden. Politikere som skjønner at eldrebølgen ikke bare er et TV-program, forstår at vi ikke kan fortsette slik vi gjør i dag.

Nye utfordringer må møtes med nye tanker og ideer. Hver krone vi sløser bort gjør at vi mister noen av fremtidens muligheter. Skal vi gripe disse mulighetene, må til og med politikere tørre å tenke nytt. Derfor er Unge Høyre for nye muligheter og mot gammeldagse politikere.

Tro og tvil
I Unge Høyre er den viktigste ideen den om individets frihet. Derfor mener vi at du også må få tro på hva du selv vil. Religionsfrihet og ytringsfrihet er essensielt i vår politikk. Du skal ha frihet til å tilhøre den religionen du vil. Tro er ikke et politisk spørsmål. Unge Høyre vil derfor skille stat og kirke.

Unge Høyre ønsker et samfunn der alle har frihet til - og ansvar for å skape sitt eget liv, forme sin egen fremtid og ta ansvar for sine medmennesker.

Stikk innom hjemmesiden vår: http://www.ungehoyre.no/

© 1997-2011 Kommunion as
Jay.no og Kristen.no er varemerker for Kommunion as
Alle artikkel og bilder er gjengitt med tillatelse fra de respektive opphavsmenn. Gjengivelse tillatt kun etter forespørsel. For mer informasjon om copyright, se "om oss ".
Alle Bibeltekster er © copyright Det norske Bibelselskap 1978/85/2005 med mindre annet er oppgitt.
Redaktør: Susanne Bjorvand Ansvarlig redaktør: Anders Torvill Bjorvand
Webutvikling: Kommunion as

Powered by Cornerstone