Forsiden

Seminarer og bibeltimer
- glimt fra skjærgårds´11
Frokostkonsert
- glimt fra Skjærgårds´11
Etter 3,5 år med lite action her på Jay starter vi nå med nytt pågangsmot.
Sjekk ut denne fantastiske sangen fra Chris Tomlin :-) (lagt ut fra YouTube)
Bli med Jay på TenOase i Fredrikstad. Det blir gøy! Dette må du ikke gå glipp av.
Kristelig Folkepartis UngdomKrF er andre parti ut i presentasjonen... Likte du det du leste? Stem på KrF på forsiden!
JayValg 2003:

Kristelig Folkepartis Ungdom

2003-09-06
Har du større drømmer enn billig bensin? KrFU ønsker å være stemmen for de stemmeløse. For oss handler politikk om å hjelpe dem som trenger det mest. Mennesker som ikke klarer å tale sin egen sak.
KrFU mener at utgangspunktet for all politikk skal være menneskeverdet. Det er mer enn bare et fint ord. Alle mennesker er like mye verdt, uansett hudfarge, kroppsform, kjønn, religion eller sosial status. Derfor må vi bygge et samfunn hvor alle blir tatt på alvor og respektert for den de er. Mennesket er et mål i seg selv, og må aldri reduseres til et middel. Noen viktige saker for KrFU er nulltoleranse overfor mobbing, en styrking av barne- og ungdomspsykiatrien og kampen mot rasisme.

KrFU ser det som sin viktigste oppgave å hjelpe dem som trenger det mest. Prinsippet om radikal solidaritet står sentralt. Fattigdomsbekjempelse i Norge og innsats for de fattigste i verden er derfor hovedsaker for KrFU. Dette valget er et lokalvalg, men vi har et ansvar som gjelder hele verden. En politikk som holder menneskeverdet for det viktigste, stopper ikke ved landegrensene. Motepolitikere er det nok av. KrFU ønsker å være "antiegoister". Alle har krav på vårt engasjement og beskyttelse. Selv om det koster noe for oss som er rike på ressurser.

Mennesket må ikke sette seg ut over de grensene naturen setter. Naturen har en egenverdi, og må vernes. KrFU vil blant annet kjempe for at kollektivtilbudet styrkes og blir mer fleksibelt. Vi vil ha lavere priser og flere avganger. Tilbudet med "ungdomskort" må innføres, og forbedres der det allerede er innført. I tettbebygde strøk må det legges bedre til rette for syklister og andre "myke trafikanter".

Vi har ikke tro på en skole som detaljstyres fra statsrådens kontor. Den viktigste skoleutviklingen skapes lokalt, ikke gjennom sentrale byråkratiske reformer. Vi tror at lærere, elever og foreldre i fellesskap best kan komme fram til hvordan de vil at skolehverdagen skal være. Skolene må derfor få større frihet til å utvikle sine egne prosjekt og ideer, og det må åpnes for ulike måter å organisere det lokale skolearbeidet på.

KrFU vil satse større økonomiske ressurser på skolen. Bare da kan vi få til et godt arbeidsmiljø for elevene. Stipendordningen for elever ved den videregående skole må bli bedre. Ingen skal måtte ta opp lån for å gjennomføre videregående. Skolen er elevens arbeidsplass. Derfor må elevene i større grad få være med å påvirke sin egen skolehverdag. Elevene bør ha rett til undervisningsevaluering, og det må legges til rette for en bedre økonomi for elevrådene. Elevrådene må få reell innflytese for å sikre elevdemokratiet.

KrFU vil satse på lærerne. Mange lærere i skolen gir mer tid til den enkelte elev. Vi vil prioritere lærerutdanningen, god oppfølging av lærerne og etterutdanning. Vi tror at kunnskapsrike, engasjerte og faglig dyktige lærere er en nøkkel til en bedre skole for elevene.

Kristelig Folkepartis Ungdom bygger sin politikk på en kristendemokratisk ideologi. Dette innebærer at vi lar vårt verdigrunnlag styre vår politikk. Hovedelementene er det kristne menneskesyn, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Norge har en kristen kulturarv som er viktig å bevare. Denne arven preger vår lovgivning, vår kultur, vår kunst og våre omgangsformer. For KrFU er det imidlertid viktig å understreke at alle trossamfunn må behandles likeverdig. Alle registrerte religions- og livssynssamfunn skal få økonomisk støtte, og de skal få anledning til å delta aktivt i samfunnsdebatten. KrFU ønsker videre at statskirkesystemet avskaffes, og at kirken snarest overtar utnevnelsen av biskoper.

Mange vil ha mer. Men verden trenger folk som har større drømmer enn billig bensin!

© 1997-2011 Kommunion as
Jay.no og Kristen.no er varemerker for Kommunion as
Alle artikkel og bilder er gjengitt med tillatelse fra de respektive opphavsmenn. Gjengivelse tillatt kun etter forespørsel. For mer informasjon om copyright, se "om oss ".
Alle Bibeltekster er © copyright Det norske Bibelselskap 1978/85/2005 med mindre annet er oppgitt.
Redaktør: Susanne Bjorvand Ansvarlig redaktør: Anders Torvill Bjorvand
Webutvikling: Kommunion as

Powered by Cornerstone