Forsiden

Seminarer og bibeltimer
- glimt fra skjærgårds´11
Frokostkonsert
- glimt fra Skjærgårds´11
Etter 3,5 år med lite action her på Jay starter vi nå med nytt pågangsmot.
Sjekk ut denne fantastiske sangen fra Chris Tomlin :-) (lagt ut fra YouTube)
Bli med Jay på TenOase i Fredrikstad. Det blir gøy! Dette må du ikke gå glipp av.
Jay på folkehøgskole!Eleni Maria Stene i Informasjonskontor for kristen folkehøgskole.

Jay på folkehøgskole!

Bjorvand, Anders Torvill
2003-11-18
I et halvt år framover blir det et tett samarbeid mellom Jay.no og Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. Dette blir det mye spennende stoff ut av.
Jay.no har inngått et strategisk samarbeid med Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. Dette medfører at det stadig vekk kommer nye og spennende rapporter fra landets kristne fokehøgskoler på venstresiden av Jay.no's forside. I tillegg til at dette er kjempespennende innhold, får Jay.no litt betalt for tjenesten. Dette er midler som gjør at vi kan bygge et enda bedre Jay.no i framtiden.

Vi har snakket litt med Eleni Maria Stene i Informasjonskontor for kristen folkehøgskole om dette samarbeidet, og under følger et lite intervju.


Hva er IKF?

- IKF står for Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. Vi jobber med informasjonsarbeid for alle de kristne folkehøgskolene rundt om i landet. Det er mange ulike oppgaver knyttet til dette, men jeg kan nevne noen.

Hvert år kommer en ny katalog over alle folkehøgskolene i Norge og alle tilbudene. Katalogen er et samarbeid mellom IKF og IF, altså Informasjonskontoret for de frilynte folkehøgskolene. Å lage en informativ og spennende katalog mange ungdommer får lyst til å lese i, er en viktig oppgave vi jobber med.

Vi er med på stands og utdanningsmesser rundt om i landet og forteller om folkehøgskolene og deler ut brosjyrer. Totalt distribuerer IKF rundt 90.000 folkehøgskolekataloger i året. I tillegg driver vi nettstedet www.folkehogskole.no sammen med IF.

Vi ønsker også å være tilgjengelig for ungdommer som er nysgjerrig på hva en kristen folkehøgskole egentlig er for noe. Mange ringer oss eller sender e-post med spørsmål. Et spørsmål mange lurer på, er om man må være kristen for å gå på en kristen folkehøgskole. Det må man selvsagt ikke, men man må "tåle" å være med på en morgensamling eller andakt.

Andre viktige oppgaver vi jobber med er å gjøre folkehøgskolen som skoleslag synlig i samfunnet generelt og i mediebildet. For IKF er det også viktig å vise eierne, som i stor grad er kristne organisasjoner, at de kristne folkehøgskolene er viktige arenaer for å nå ungdom med kristendommen.

Til slutt må jeg også nevne at vi driver en del rådgivningsarbeid og kursvirksomehet i samarbeid med skolene.


Hvor mange kristne folkehøgskoler har vi, og hvor mange elever er det hvert år?

- Det finnes 31 kristne folkehøgskoler i Norge i dag. Den eldste skolen, Sagavoll folkehøgskole, er 110 år i år. De siste årene har vi opplevd en jevn oppgang i elevtallet og i snitt er det ca 2500 som tar et år på en kristen folkehøgskole.


Hva kan man lære på en kristen folkehøgskole?

- Jeg har nesten lyst til si hva kan man ikke lære fordi det er så mange ulike typer linjer og fag man kan ta, alt fra vinteraktiviteter som hundekjøring eller snowboard til pizzabaking eller journalistikk. Folkehøgskolen er kanskje et av de skoleslagene som har vært raskest til å fange opp nye ungdomstrender og skape fagtilbud innenfor dem. Internatlivet på folkehøgskolen er et læringskapittel for seg. Mange tenker kanskje ikke på det som en læringsarena, men mange ungdommer opplever den biten av folkehøgskolelivet som både spennende og utfordrende. På internatet må man lære seg å ta ansvar, dele godene og ta hensyn til hverandre. For noen blir det kanskje det første møtet med grønnsåpe og vaskefilla også. Folkehøgskolelivet blir på en måte et lite, demokratisk samfunn i praksis.

De kristne folkehøgskolene ønsker i tillegg til alt dette at ungdommen skal få oppleve noe av det kristne budskapet. Dette skjer for eksempel gjennom ulike aktiviteter som morgensamlinger, sangvirksomhet eller frivillige møter, men også gjennom samtaler mellom elever eller mellom elever og personale. For noen ungdommer blir skoleåret en fin anledning til å møte andre som er kristne og lære noe nytt om evangeliet. Å gå på folkehøgskole er også et sted man har rikelig anledning til å vise nestekjærlighet i praksis.


Hvor gammel må man være for å gå på kristen folkehøgskole?

- De fleste skolene har en aldersgrense på 18 år og mange ungdommer tar folkehøgskole etter at de har gått på videregående skole. Gjennomsnittsalderen på folkehøgskolene er 19 år, men enkelte skoler tar også inn 16-åringer. For få vite mer om det, kan man ta kontakt med oss eller gå inn på www.folkehogskole.no.


Hvorfor bør man gå på kristen folkehøgskole?

Det er mange grunner til å velge en kristen folkehøgskole. Man får både faglige og sosiale utfordringer og kanskje nye tanker knyttet til trosspørsmål. Mange ungdommer synes dessuten det er flott å ha et hvileår uten eksamenspress og likevel få tre konkurransepoeng til opptak ved universitet og høgskole.

- Bestemora mi på 84 år sier at året på en kristen folkehøgskole var det beste året i livet hennes. Kompisen min får stjerner i øynene og smil om munnen når jeg nevner ordet folkehøgskole. Ei venninne jeg har sier hun kunne ønske hun kunne gått minst et år til på folkehøgskolen! Når jeg spør hvorfor folkehøgskolen var så bra, svarer alle at det sosiale livet og det at de opplevde en personlig utvikling både åndelig, sosialt og faglig var svært positivt. I tillegg fikk de være med på spennende arrangementer som konserter, turneer og reiser.


Hvorfor bruker dere jay.no som en kanal for informasjon?

- Vi ønsker å nå ut med informasjon til flere ungdommer mellom 15-25 år og gjerne ungdommer som også har en kristen bakgrunn. Jay.no synes vi er en artig og aktuell nettside fordi den prøver å nå ut til akkurat de målgruppe vi også vil nå.


Hva slags stoff kan vi vente oss fra dere i tiden framover her på Jay.no?

- Vi vil skrive om spennende aktiviteter og fortelle historier fra folkehøgskolene framover. Vi ønsker også å formidle folkehøgskoleelevers egne opplevelser av folkehøgskoleåret. Noen ganger vil trosspørsmål og opplevelser være en del av dette. I tillegg til dette vil vi skrive litt mer nyttig og generell informasjon om de kristne folkehøgskolene. Det kan være om søknadsordninger, statistikk, nye tilbud m.m. Vi ønsker å spre "krydderet" nysgjerrighet på folkehøgskolelivet blant ungdommer og tror at Jay.no er et fint sted "å krydre" litt.


Med dette takker vi for praten med Eleni Maria Stene og ser fram til masse spennende stoff fra landets mange, kristne folkehøgskoler. Vi oppfordrer deg til å følge med!

© 1997-2011 Kommunion as
Jay.no og Kristen.no er varemerker for Kommunion as
Alle artikkel og bilder er gjengitt med tillatelse fra de respektive opphavsmenn. Gjengivelse tillatt kun etter forespørsel. For mer informasjon om copyright, se "om oss ".
Alle Bibeltekster er © copyright Det norske Bibelselskap 1978/85/2005 med mindre annet er oppgitt.
Redaktør: Susanne Bjorvand Ansvarlig redaktør: Anders Torvill Bjorvand
Webutvikling: Kommunion as

Powered by Cornerstone