Forsiden

Seminarer og bibeltimer
- glimt fra skjærgårds´11
Frokostkonsert
- glimt fra Skjærgårds´11
Etter 3,5 år med lite action her på Jay starter vi nå med nytt pågangsmot.
Sjekk ut denne fantastiske sangen fra Chris Tomlin :-) (lagt ut fra YouTube)
Bli med Jay på TenOase i Fredrikstad. Det blir gøy! Dette må du ikke gå glipp av.
Forsoning ved vannkraneneUtvikling og samarbeid gir fred, sier biskop John K. Rucyahana i den Episkopale Kirken i Rwanda. Foto: Olav A. Saltbones, Kirkens Nødhjelp
Fasteaksjonen 2002:

Forsoning ved vannkranene

Bredesen, Inger Synnøve
2002-03-06
- For oss er tilgangen på rent vann et problem. Hjelper dere oss med å skaffe rent vann, får vi ikke bare liv, men også fred, sier biskop John K. Rucyahana i den den Episkopale Kirken i Rwanda, - en av Kirkens Nødhjelps samarbeidspartnere i landet. I oktober var han tilstede ved åpningen av en ny vannkiosk i Rhuengeri, nordøst i Rwanda.
I dette området bor det svært mange flyktninger. Mange herfra ble drept under folkemordet i 1994, og området har i lang tid vært preget av fattigdom og mistro mellom folkegruppene. I tillegg sliter mange med sykdom som følge av det ofte helseskadelige overflatevannet.

Vårt vann
Men nå er en ny vannkiosk klar, - det vil si en spring med rent vann fraktet dit gjennom rør fra rene kilder et godt stykke unna. På veien har vannet passert et renseanlegg. Kirkens Nødhjelp støtter den lokale kirken i arbeidet med å skaffe slike vannkiosker.

- Men vannet er vårt! sier Rucyahana til folket som står samlet rundt ham, like mye som det er vårt ansvar å hjelpe hverandre. Vi må reparere vannkranene når de går i stykker og sørge for at det kommer alle til gode.
Ha tro på dere selv, - dette klarer vi når vi står samlet, fortsetter biskopen.

Og folk lytter når han snakker
Landsbyens innbyggere står samlet, tett i tett. Tre nye vannkraner skal åpnes for første gang og mange gule vannkanner er stilt opp i rekke og rad for å fylles.

- Når folk sammen bygger og vokter vannkilder, rør og kraner, møtes de på tvers av folkegrupper og en vanskelig fortid. Dette tror jeg over tid kan være med på å lege sår - også de etter folkemordet, sier biskopen.
Han har tro på at rwanderne kan finne sin egen måte å oppnå forsoning på:

- Jeg tror ikke vi trenger psykologer, men hverandres tillit for å klare dette. Vi er kommet et stykke på vei. Og et bevis på at vi klarer å samarbeide fikk vi jo ved vannkiosken i dag.

Krav til samarbeid
Rwanda, i Øst-Afrika, og mange andre steder i verden hjelper Kirkens Nødhjelp lokalbefolkningen med å forbedre teknikker for bruk av overflatevann, grave grunne brønner, bore dype brønner og forbedre vannkvaliteten. Målet er bedre vanntilgang og sanitærforhold, og samtidig hindre at mangel på rent vann i seg selv forsterker pågående konflikter.

I Rhuengeri i Rwanda, der folkemordet i 1994 har satt så tydelige spor, vokter hutuer, tutsier og batwaer vannkranene side om side. Dag og natt. Så viktig er det rene vannet at myndighetene har sendt inn soldater - med våpen i hånd - for å vokte vannet mot sabotasje fra geriljagrupper som operer på grensen mot Kongo.

Fra Kirkens Nødhjelps side er også betingelsene klare, - det blir satt krav til dem som får støtte. Lokalbefolkningen må selv utføre arbeidet, og de må delta i vannkomiteer og selv påta seg ansvaret for forvaltning og vedlikehold. Alle etniske grupper i området må være med, og kvinner må være en naturlig del. Slik sett utgjør vannkomiteene et praktisk samarbeid om vann som forhåpentligvis fører folk sammen, slik biskop Rucyahana sier.

Kirkens Nødhjelps krav til samarbeid er så grunnleggende at dersom det er én vannkilde og to folkegrupper i et område, støtter vi ikke boring av nye vannhull dersom folkegruppene har nok vann om de samarbeider om det ene. Uten slike krav risikerer vi at nye vannkilder fører til nye konflikter, ikke forsonende samarbeid og fred.

© 1997-2011 Kommunion as
Jay.no og Kristen.no er varemerker for Kommunion as
Alle artikkel og bilder er gjengitt med tillatelse fra de respektive opphavsmenn. Gjengivelse tillatt kun etter forespørsel. For mer informasjon om copyright, se "om oss ".
Alle Bibeltekster er © copyright Det norske Bibelselskap 1978/85/2005 med mindre annet er oppgitt.
Redaktør: Susanne Bjorvand Ansvarlig redaktør: Anders Torvill Bjorvand
Webutvikling: Kommunion as

Powered by Cornerstone