Forsiden

Seminarer og bibeltimer
- glimt fra skjærgårds´11
Frokostkonsert
- glimt fra Skjærgårds´11
Etter 3,5 år med lite action her på Jay starter vi nå med nytt pågangsmot.
Sjekk ut denne fantastiske sangen fra Chris Tomlin :-) (lagt ut fra YouTube)
Bli med Jay på TenOase i Fredrikstad. Det blir gøy! Dette må du ikke gå glipp av.
Yrker i kirken:

Jobb for Jesus?

Rossavik, Atle
2002-01-22
Det finnes mange yrker i kirken. Det kan være vanskelig å skille dem fra hverandre, men ved hjelp av Atle Rossavik prøver vi å forklare litt...
Jeg var 15 år da jeg første gang begynte å tenke på hvorfor jeg er kristen. Det hadde liksom bare blitt sånn. Far er prest og jeg har hengt i kjolen hans i mange år. Men nå var ikke det nok lenger. Jeg ville vite hvem Gud er og hva han vil med meg. Mange spørsmål boblet fram.

I dag er jeg 27 år og studerer til å bli prest. Og troen min? jeg har gjennom studiet vært innom mange spørsmål som det sliter å jobbe med. Men uansett min tvil, så vet jeg at jeg tror. Det høres ut som en selvmotsigelse, men det er ikke det. Gud er en viktig del av meg og min identitet.

Hvorfor prest? Som prest er jeg sikker på å få jobbe tett på Jesus og på mennesker. Jeg får fortelle om hvem Gud er og hva han vil gi til oss. Det er en jobb fylt av å gi kjærlighet til andre og en jobb hvor man får masse kjærlighet tilbake.

Hvis ikke prest, hva kan jeg da gjøre?
I kirken har vi flere andre stillinger: kateket, diakon, klokker, kantor(organist), kirketjener, kirkeverge, ungdomsarbeider, barnearbeider, menighetssekretær osv

Kort om noen av disse:
Prest: En prest kan være så mye forskjellig: Ungdomsprest, menighetsprest, kapellan, sykehusprest, fengselsprest, studentprest, sokneprest, biskop, prost? Presten skal være menighetens "åndelige leder" og tjener.
Oppgaver: Lede gudstjenesten, forkynne, barnedåp, konfirmasjon, begravelse, vielser m.m.
Utdanning: 6 1/2 år

Kateket: Huskeord "kateter". Kateket er på en måte kirkens lærer. Hun/han har ansvar for all undervisning i kirken.
Oppgaver: Dåpsopplæring, konfimantopplæring, voksenopplæring, gudstjenestearbeid m.m.
Utdanning: 4 år.

Diakon: En diakon har spesielt ansvar for sosialt arbeid i menigheten. Han/hun arbeider med alt fra barn til eldre.
Oppgaver: Lede besøkstjeneste, ungdomsarbeid, barn/foreldre arbeid, m.m.
Utdanning: 5 år. Sykepleier- eller sosionomutdannelse pluss ett år kristendom og ett år diakoni.

Kantor: Har ansvar for all musikk i kirken.
Oppgaver: Spille til gudstjenester, gravferd og vielser. Lede alt fra barnekor til voksenkor.
Utdannelse: 4 år.

Barne- og Ungdomsarbeider: Jobber sammen med presten, diakonen og kateketen med barne- og ungdomsarbeid.
Oppgaver: Lede klubber, holde andakt, være leder på leir, tensing, gospelkor, barnekor, ungdomskor m.m.
Utdanning: Ingen spesielle krav. Gjerne ved siden av studier.

Hvis du synes noe av dette høres interessant ut så kontakt din lokale prest eller sjekke ut linkene til høyre.

© 1997-2011 Kommunion as
Jay.no og Kristen.no er varemerker for Kommunion as
Alle artikkel og bilder er gjengitt med tillatelse fra de respektive opphavsmenn. Gjengivelse tillatt kun etter forespørsel. For mer informasjon om copyright, se "om oss ".
Alle Bibeltekster er © copyright Det norske Bibelselskap 1978/85/2005 med mindre annet er oppgitt.
Redaktør: Susanne Bjorvand Ansvarlig redaktør: Anders Torvill Bjorvand
Webutvikling: Kommunion as

Powered by Cornerstone