Forsiden

Seminarer og bibeltimer
- glimt fra skjærgårds´11
Frokostkonsert
- glimt fra Skjærgårds´11
Etter 3,5 år med lite action her på Jay starter vi nå med nytt pågangsmot.
Sjekk ut denne fantastiske sangen fra Chris Tomlin :-) (lagt ut fra YouTube)
Bli med Jay på TenOase i Fredrikstad. Det blir gøy! Dette må du ikke gå glipp av.

Snakk med meg om Jesus!

2001-01-14
Så mange som 54 prosent av det norske folk vil svare ja hvis en prest eller annen kristen ønsker å snakke med dem om Jesus. 40 prosent vil svare nei, mens sju prosent ikke er sikker på hva de vil svare. Det viser resultatet av en undersøkelse om meningsmålingsinstituttet Opinion har gjort for Kristelig Pressekontor (KPK) i mai blant 1000 personer over 18 år.
To millioner ja-svar
Hvis man regner med at de som er usikre fordeler seg på ja og nei slik som de som er sikre på svaret, kommer man til at over 58 prosent sier ja til en prat om Jesus. Det tilsvarer to millioner nordmenn over 18 år.
Det er en bemerkelsesverdig likhet når det gjelder svarene fra menn og kvinner. Ja-svarene er henholdsvis 54 og 53. Også når det gjelder alder, er svarene forholdsvis like; 48 prosent ja fra de under 30 år og 53 prosent for de som er 45 – 59 år, mens ja-svarene fra de over 60 er høyest, nemlig 65 prosent.
Utdanning betyr lite for svarene. De med ingen utdannelse utover grunnskolen har 56 prosent ja, de med utdannelse fra 4-6 år har 57, mens de med mer enn seks års utdannelse har 52 prosent ja-svar, bare to prosent under gjennomsnittet.

Flest ja i Nord-Norge
Antall personer i husstanden og antall barn i husstanden spiller heller ikke avgjørende rolle for svarene, som varierer fra 50 til 55 prosent ja.
Når det gjelder bosted, betyr det ingen ting for svaret om man bor i bykommune eller landkommune. Derimot skårer Oslo og Akershus lavest når det gjelder ja-prosent, nemlig 46, mens det øvrige Østlandet ligger likt med Sørlandet og Trøndelag på 53-54 prosent ja-svar, mens Vestlandet har 57 prosent ja og Nord-Norge kommer høyest med 60 prosent.

Færrest usikre akademikere
Ellers viser undersøkelse at ansatte i offentlig sektor har mer lyst på en Jesus-prat enn de i privat sektor idet ja-prosenten er henholdsvis 56 og 47, mens de som ikke er yrkesaktive ikke uventet ligger høyest med 60 prosent. Medlemmer i en fagforening knyttet til YS gir litt flere ja-svar enn de som er tilsluttet LO, henholdsvis 56 og 53, mens medlemmer av Akademikerne ligger lavest med 49 prosent. Medlemmer i sistnevnte organisasjon har en svært lav vet-ikke-prosent, den er på bare to prosent.
Heller ikke inntekt har avgjørende betydning for svarene. De under 250.000 kroner i årsinntekt ligger praktisk talt likt med de på årsinntekt mellom 250 og 500 tusen kroner, nemlig 56-57 prosent, mens de med over 500.000 kroner i inntekt mener de har minst behov for en kristelig prat, ja-tallet her er 49.

Partitilkytning skiller
Derimot viser undersøkelsen betydelige forskjeller i svarene når man ser på partitilhørighet.
Mens bare 25 prosent av RV-folka og 28 prosent av SV-tilhengere ønsker en samtale om Jesus, sier så mange som 84 prosent av KrF-erne og 74 prosent av Sp-folket ja, mens tallet for Ap-folk er 54, likt med gjennomsnittet for undersøkelsen, mens Venstre har 57 prosent ja-svar, FRP-ere 48 og høyrefolk 45 prosent ja. 11 prosent av venstrefolka er usikre på om de vil si ja eller nei til en prat, mens bare tre prosent av Sp-folk og høyrefolk svarer de er usikre.
KPK


- Overraskende, sier forskningsleder
- Jeg er overrasket over at så mange sa ja til en slik samtale. Det er kommentaren som forskningsleder og professor ved Samfunnsvitenskapelig Institutt ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal, gir.
Noe overraskende er det også etter hans mening at forskjellene i svarene mellom de med ingen utdannelse utover grunnskolen og de som har flere år, er så liten.
- Svarene fordelt på ulik partitilknytning samsvarer med det man kunne forvente, i følge Bernt Aardal.
KPK

© 1997-2011 Kommunion as
Jay.no og Kristen.no er varemerker for Kommunion as
Alle artikkel og bilder er gjengitt med tillatelse fra de respektive opphavsmenn. Gjengivelse tillatt kun etter forespørsel. For mer informasjon om copyright, se "om oss ".
Alle Bibeltekster er © copyright Det norske Bibelselskap 1978/85/2005 med mindre annet er oppgitt.
Redaktør: Susanne Bjorvand Ansvarlig redaktør: Anders Torvill Bjorvand
Webutvikling: Kommunion as

Powered by Cornerstone