Forsiden

En helt overkommelig Bibel

Ny andakt hver dag på Jay.no!

Den Nidkjære
Navn på Gud:

Den Nidkjære

Du skal ikke tilbe noen annen gud, for Herren heter Nidkjær, og en nidkjær Gud er han.
2. Mosebok 34,14

Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.
2. Mosebok 20,4–6

Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge. Dere skal ikke holde dere til andre guder, slike som grannefolkene deres dyrker. For Herren din Gud som er midt iblant dere, han er en nidkjær Gud. Han kunne bli harm på deg og utrydde deg av jorden.
5. Mosebok 6,13–17


Den NidkjæreStor-Ord: Nidkjær

Gud er nidkjær. Nidkjærhet er nesten det samme som sjalusi. La meg forklare:
Vi er Guds barn. Guds elskede barn. Og fordi han elsker oss så høyt, har han utrolig sterke følelser for oss. Når vi gir førsteplassen i livet vårt til andre og stoler mer på andre, vekkes hans nidkjærhet til liv. Han hater det. Han vil ha førsteplassen. Han vil ha vår hengivenhet, kjærlighet og oppmerksomhet. Han har «elsket oss med så stor en kjærlighet, og gjort oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder» (Efeserne 2,4–5) at han ikke klarer å se at vi ikke elsker ham tilbake.

Alle som har hatt kjærlighetssorg, kjenner litt til denne følelsen. Det er få ting som gjør mer vondt enn at den man elsker, selv ikke elsker tilbake. At den man aller mest ønsker et forhold til, selv ikke ønsker et forhold. Gud vet hva kjærlighetssorg er. Han er nidkjær.

PS! Hvis du har blitt dumpet eller avvist, så kan det være godt å vite at ingen forstår deg bedre enn Gud!

Den Nidkjære 5 minuttern::Dom 15

© 1997-2011 Kommunion as
Jay.no og Kristen.no er varemerker for Kommunion as
Alle artikkel og bilder er gjengitt med tillatelse fra de respektive opphavsmenn. Gjengivelse tillatt kun etter forespørsel. For mer informasjon om copyright, se "om oss ".
Alle Bibeltekster er © copyright Det norske Bibelselskap 1978/85/2005 med mindre annet er oppgitt.
Redaktør: Susanne Bjorvand Ansvarlig redaktør: Anders Torvill Bjorvand
Webutvikling: Kommunion as

Powered by Cornerstone