Forsiden

Seminarer og bibeltimer
- glimt fra skjærgårds´11
Frokostkonsert
- glimt fra Skjærgårds´11
Etter 3,5 år med lite action her på Jay starter vi nå med nytt pågangsmot.
Sjekk ut denne fantastiske sangen fra Chris Tomlin :-) (lagt ut fra YouTube)
Bli med Jay på TenOase i Fredrikstad. Det blir gøy! Dette må du ikke gå glipp av.

Et lite stykke himmel

Bjorvand, Anders Torvill
2000-05-01
Denne andakten er beregnet på deg som er kristen og som kanskje har vært det en stund. Men samme hva anbefaler vi deg å lese den... Se hva du synes.
Husker du fremdeles 90-tallet?
Her skal du få høre om noe som skjedde på 90-tallet - men kanskje ikke det 90-tallet du først tenker på.

Vi befinner oss da på en middelhavsøy som heter Patmos. En gammel mann er dømt til gruvearbeid av keiser Domitian.
Vi snakker om Jesu disippel - apostelen Johannes - om han som Jesus på en spesiell måte var glad i - og vi er på 90-tallet i det første århundre - sannsynligvis 95 eller 96.
Alle Johannes' venner - apostlene - er allerede henrettet, og store kristen-forfølgelser har funnet sted helt siden år 64.

På Patmos åpenbarer Gud seg på en mektig og konkret måte for Johannes. Han får en rekke syn som han skriver ned. Dette er idag kjent som Johannes Åpenbaring - den siste boken i Bibelen. Johannes Åpenbåring er en mangfoldig bok. Dels dreier det seg om syn som Johannes formidler i ord som best han kan og dels dreier det seg om direkte budskap/diktat fra Gud. Særlig gjelder dette budskap som Johannes blir gitt i oppgave å videreformidle rett til 7 større bymenigheter. Et kraftig vitnesbyrd om at Jesus kan tale til sin menighet.

I denne andakten skal vi holde oss til bildene og synene som Johannes fikk se. Først skal vi se på en tekst som dreier seg om himmelen:

«DEN NYE HIMMEL OG DEN NYE JORD

Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.
Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: "Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.
Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte."

Han som sitter på tronen, sa da til meg: "Se, jeg gjør alle ting nye." Og han la til: "Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord."
Deretter sa han til meg: "Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg la drikke av kilden med livets vann for intet.
Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn.

Joh.Åp. 21,1-7»


Dette virker jo bra. Livet her på jorden er bare en mellomstasjon. De som vil være Guds barn og si ja til Jesus kan leve videre i himmelen - det nye Jerusalem.

I trengselstider har man snakket om himmellengt - folk har bedt inderlig om at nå må snart Jesus hente dem "hjem". Man er ferdig med denne jordens trengsel og vil se himmelen.

Allikevel - for mange av oss kan dette virke fjernt. Vi har det veldig godt og lengter slett ikke etter å dø - og har heller ikke noe særlig hverdagslig forhold eller lengten etter noen himmel.

Men er det ikke det kristendom dreier seg om da? At Jesus døde så vi kan komme til himmelen?

NEI! Det er en grov forenkling - så enkel at den blir ikke helt sann. Vi trenger nemlig ikke vente til vi dør for å få et daglig forhold til Gud - en liten smak av himmel.

Hva er meningen med livet? Alle tenker slike tanker fra tid til annen: hvorfor er jeg her, hvem har skapt meg, hva skal jeg bruke livet mitt til, osv.

I det Gamle Testamentet er mye livsvisdom samlet i en bok som heter Forkynneren - han kaller mye av det vi styrer med "å jage etter luft". Det fører ingen steds hen og gir ingen varig gevinst. Vår søken etter mening har således ofte gal retning og fører ingen steds hen.

Det er bare en som kan forklare oss meningen med livet, og det er han som skapte livet og hadde en klar mening med det. Gud skapte oss i sitt bilde til å være hans barn. Vi skulle leve i tett fellesskap med ham.

Det gikk jo ganske forutsigbart: Gud skapte mannen, mannen kjedet seg og trengte en kvinne - og da var det gjort. Vi som er gift vet godt hvorfor... ;-)

Forholdet mellom Gud og menneske ble brutt og vi måtte leve adskilt - den egentlige meningen med livet var umulig inntil Jesus gjorde det mulig for oss å kunne stå ansikt til ansikt med Gud - rene igjen.
Meningen med livet er altså å gjenopprette dette forholdet - meningen med livet er også meningen med døden og livet etter døden. Meningen med livet kan starte idag - her og nå - og det kan vare hver dag så lenge du lever og videre i himmelen - det nye Jerusalem.

Det er ikke St. Peter i perleporten du skal svare for - det er Jesus - her og nå!

Du trenger ikke vente til du dør for å kunne erfare Guds kjærlighet - for å oppleve Gud som en god far. Si ja til Jesus idag - så er du der.

Dette betyr ikke at du får himmelen på forskudd, men du får et glimt av den. Du får like tøffe dager som før, men du får oppleve kjærligheten fra han som har skapt deg i hverdagen din.

Å være kristen dreier seg altså om å ha Gud som far. Punktum. Kristentro er ikke bare for gamle damer som sitter og venter på perleporten. Det er noe høyst reellt som du kan ta stilling til idag - i kveld - mens du leser dette!

Hvis vi spoler litt tilbake, så kan vi lese, fremdeles i Johannes Åpenbaring, om at Jesus er ivrig etter å gjenopprette dette forholdet:

Hør hva Jesus sier til Johannes ute på øye Patmos til menigheten i Laodikea - som er like aktuelt i dag for deg og meg:

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

Joh. Åp 3:20»


Hører du at han banker? Kjenner du det? Hvis du sitter der foran skjermen og føler på at du vil gi etter og slippe Jesus inn, så skal du få gjøre det. Hvis du lenge har tvunget Jesus i klem i døra og har et uavklart forhold eller et kaldt/lunkent forhold så skal du også få fornye det nå.

Gjør det så enkelt at du ber denne enkle bønnen:

«Kjære Jesus,
Jeg erkjenner det jeg har gjort galt i livet mitt.
(Bruk litt tid til å be om tilgivelse for spesielle ting som ligger på samvittigheten din.)
Tilgi meg. Jeg vender meg nå bort fra alt jeg vet er galt.
Takk for at du døde på korset for meg slik at jeg kan bli tilgitt og satt fri.
Takk for at du tilbyr meg tilgivelse og din Ånds gave. Jeg tar nå imot denne gaven.
Kom inn i mitt liv ved Den Hellige Ånd og bli der for alltid.

Takk, Jesus.»

© 1997-2011 Kommunion as
Jay.no og Kristen.no er varemerker for Kommunion as
Alle artikkel og bilder er gjengitt med tillatelse fra de respektive opphavsmenn. Gjengivelse tillatt kun etter forespørsel. For mer informasjon om copyright, se "om oss ".
Alle Bibeltekster er © copyright Det norske Bibelselskap 1978/85/2005 med mindre annet er oppgitt.
Redaktør: Susanne Bjorvand Ansvarlig redaktør: Anders Torvill Bjorvand
Webutvikling: Kommunion as

Powered by Cornerstone